Temeljem članka 16. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/21-01, URBROJ: 2186-022-21-05 od 08.01.2021. godine i KLASA: 406-01/21-01, URBROJ: 2186-022-22-06 od 24.01.2022. godine) – u daljnjem tekstu: Pravilnik, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof 23. prosinca 2022. godine donijela je Odluku o odabiru za Poziv 1/22-MV: “Nabava materijala za provedbu radionica”.

U nastavku se nalazi Odluka i pripadajući prilozi.

Odluka o odabiru

Zapisnik o ocjeni ponuda

Upisnik

 

Nove aktualnosti

Pin It on Pinterest

Share This