PROJEKT „ČITANJE NA KOTAČIMA“

Naziv projekta: Čitanje na kotačima
Razdoblje provedbe projekta: 16.09.2021. – 16.09.2023.
Ukupna vrijednost projekta i iznos bespovratnih sredstava: 2.062.619,02 HRK
Bespovratna sredstava osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).
Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof
Partneri: Grad Novi Marof te Općina Breznički Hum
Područje provedbe projekta: Grad Novi Marof i Općina Breznički Hum

Opis projekta

Svrha projekta “Čitanje na kotačima” je osigurati društvenu uključivost, čitalačke kompetencije i kompetencije pisanja za ranjive skupine u naseljima Općine Breznički Hum i Grada Novog Marofa u kojima je pristup knjizi otežan.

Projektne aktivnosti uključuju nabavu i rad pokretne knjižnice koja će knjigom opskrbiti najmanje 500 korisnika te provedbu čitalačkih programa i čitalačkih promocijskih aktivnosti kojima nastojimo pridonijeti razvoju čitalačkih navika i čitalačkoj pismenosti različitih dobnih skupina stanovništva, kao i ranjivih skupina.

Pokretnom knjižnicom osigurat će se dostupnost knjige i materijala u teritorijalno izoliranim dijelovima Općine Breznički Hum i Grada Novog Marofa.

Projektom će poseban fokus biti stavljen na osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposlene osobe te mlade. Pripremom i provedbom raznih kreativnih radionica i aktivnostima promocije čitalaštva nastoji se dugoročno pozitivno utjecati na čitalačke navike i uključenost ovih skupina u društvo.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi projekta su povećanje dostupnosti knjiga i čitalačkih programa ranjivim i teritorijalno izoliranim osobama u naseljima Općine Breznički Hum i Grada Novog Marofa te povećanje broja čitatelja i čitateljskih kompetencija uz provedbu promotivnih čitalačkih aktivnosti, događanja i kampanja.

Projektne aktivnosti
  • Priprema i provedba participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja/boravka
  • Provedba aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju usmjerenih na osobe kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja/boravka
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
Kontakt za informacije o projektu

Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof, Antuna Mihanovića 3, Novi Marof
E-mail: citanjenakotacima@gmail.com

Sve detalje o projektu pronađite na web stranici: citanjenakotacima.com

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Pin It on Pinterest