Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19) i članka 20. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof, ravnateljica knjižnice raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici i čitaonici Novi Marof:

1.Knjižničar – jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

2.Vozač – jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Prijave na natječaj podnose se isključivo putem pošte, preporučenom pošiljkom, u roku od 8 dana o dana objave ovog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – Natječaj za vozača (ili knjižničara)“ na adresu Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof, Antuna Mihanovića 3, 42 220 Novi Marof.

NATJEČAJ KNJIŽNIČAR

NATJEČAJ VOZAČ

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA – knjižničar

OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA – vozač

 

Nove aktualnosti

Pin It on Pinterest

Share This