Poslanje naše knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu građanima Novog Marofa te okolnih općina i odgovoriti na potrebe i zahtjeve svojih korisnika. Svojim uslugama potiče čitanje, pridonosi obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima grada bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija.

Iz našega poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof:
• knjižnica kao kulturno središte grada
• privlačno mjesto za rad, igru i druženje
• podrška obrazovanju korisnika svih dobi
• graditelj raznih kvalitetnih zbirki na različitim medijima
• pridonositelj razvoju knjižničarske struke.

Djelatnicima Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof želja je da korisnicima i posjetiteljima u knjižnici bude ugodno, da se osjećaju opušteno, da knjižnica bude mjesto susreta na predavanjima i kreativnim radionicama. Djelatnici Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof djeluju u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, nastojeći pritom:

• timskim radom osigurati što kvalitetnije usluge
• koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
• oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija.

Pin It on Pinterest