O počecima knjižnične djelatnosti u Novom Marofu u lokalnom listu Varaždinski viestnik od 13. VIII. 1898. g. objavljena je informacija da je Visoka vlada potvrdila pravila novoosnovane Narodne čitaonice u Novom Marofu i da je na prvoj glavnoj skupštini izabran upravni odbor na čijem je čelu bio dr. Sigmund Fink.

Daljnja sudbina Narodne čitaonice nije poznata a prema rezultatima ankete o knjižnicama u Savskoj banovini, objavljenim 1937. g., na području Novog Marofa je bilo evidentirano 8. 519 svezaka knjiga.

Novi pokušaj osnivanja narodne knjižnice zabilježen je 1953.g. , kada se organizirano počeo prikupljati novac, ali je ona počela djelovati tek 1965. u sastavu Narodnog sveučilišta. U početku je bila otvorena samo nekoliko sati tjedno. Ubrzo je otvoren i područni odjel u Varaždinskim Toplicama koji je djelovao do 1973.g. kada je cjelokupan fond preuzeo Omladinski centar.

Od 1974. g. do 1994. g. Knjižnica djeluje na adresi Varaždinska 2, u centru Novog Marofa.

1990.g. osnovan je Ogranak u Varaždinskim Toplicama koji je zatvoren nakon godinu dana zbog nedovoljne podrške lokalnih vlasti u Varaždinskim Toplicama.

Krajem 1994. g. Knjižnica je preseljenja u naselje Štuk, a 2011. u Kulturni centar “Ivan Rabuzin” gdje i danas djeluje.

1999. g. Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof osnovana je kao samostalna ustanova. U knjižnici su zaposlena tri djelatnika.

Uz bogati fond knjižne građe Knjižnica posjeduje i građu na drugim medijima (CD,CD-R,DVD) te vrlo bogatu zavičajnu zbirku. Korisnicima je na raspolaganju 5 računala za Internet i korištenje građe na drugim medijima.

Cjelokupan fond je obrađen u računalnom programu “CROLIST” a članovima je omogućena i web rezervacija građe.

Pin It on Pinterest