Zakon o proračunu propisuje obveznu primjenu načela transparentnosti, što podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i informacija na sustavan način. Također, izričito je čl. 144. st. 10. Zakona propisana obveza javne objave informacija o trošenju sredstava.

Pin It on Pinterest