U Čitaonici možete čitati dnevne novine, tjednike i revije i časopise. Novine i časopise nije moguće posuđivati.

Dnevne novine

Jutarnji list
Večernji list

Tjednici i revije

Globus
Gloria
Hrvatska revija
Regionalni tjednik
Varaždinske vijesti
Vijenac

Časopisi za djecu i mladež

Modra lasta
Moj planet
Prvi izbor
Smib

Časopisi

Gospodarski list
Hrvatski kajkavski kolendar
Hrvatski sjever
Hrvatsko zagorje
History
Ivanečka škrinjica
Kaj
Književna republika
Kolo
Meridijani
National Geographic
Vita
Vjesnik bibliotekara Hrvatske
Vatrogasni vjesnik

Službene publikacije

Službeni vjesnik Varaždinske županije
Službeni dokumenti Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

Arhiva

Dijete i društvo
Drvo znanja
Europski glasnik
Geo
Gesta
Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske
Hosteler
Hrvatski arheološki godišnjak
Kontura
Majstor
Mogućnosti
Novomarofski vjesnik
Quorum
Republika
Sirius
Unikat
Varaždin news
Veritas
Zelenko
Zviranjek

Pin It on Pinterest