Informativno-posudbeni odjel sa studijskom čitaonicom i čitaonicom periodike

Obavlja informacijsko-posudbene aktivnosti i poslove koordiniranja i organizacije informacijskih usluga i programa: poslove posudbe i povrata građe, upis i obnovu članstva korisnika, informiranje građana o pravilima korištenja knjižnice – programima, uslugama i događanjima u Knjižnici te o drugim mogućnostima koje se ostvaruju članstvom u Knjižnici. Odjel nudi korisnicima bogat i aktualan izbor beletristike, publicistike, multimedije, zbirku stripova te znanstvenu i stručnu literaturu iz raznih područja.
Fond sadrži i knjige na stranim jezicima.

Na odjelu se nalaze računala na kojima se korisnici mogu služiti on-line katalogom Knjižnice.
U studijskoj čitaonici i čitaonici periodike evidentiraju se, čuvaju i daju na korištenje periodične publikacije: dnevni listovi, tjedni tisak i izbor iz stručne i znanstvene periodike.

Pin It on Pinterest