Odjel ima svrhu prikupljanja i čuvanja lokalne pisane baštine, kulturnog i umjetničkog nasljeđa, lokalnog govora, tradicije i običaja građana Novog Marofa. Građa sadržajno obuhvaća teme o nastanku Novog Marofa, njegovim prirodnim osobinama, geografskim obilježjima, demografskim i gospodarskim promjenama, povijesnom i kulturnom razvoju kao i različitim vidovima suvremenog života.

Na jednom mjestu prikuplja svu zavičajnu građu i artefakte u svim formatima i na svim medijima. Smještena je u knjižnici i djeluje kao posebna ustrojbena jedinica koju karakterizira posebna građa i zaseban prostor.

Fond zbirke: 3500 obrađenih jedinica (monografije, serijske publikacije, disertacije, magistarski i diplomski radovi, obrađeni članci iz novina, časopisa i zbornika , CD-i, DVD-i, razglednice, fotografije, zemljopisne karte, plakati i sitni tisak).

Zbirka se sustavno prikuplja od 1987. godine.
Digitalizirane su razglednice, fotografije i novine „Novomarofski vjesnik“ iz 1981./82. g. i mogu se pretraživati putem zasebnih kataloga – Katalog digitaliziranih razglednica, Katalog digitaliziranih fotografija i putem Kataloga Knjižnice. U prostoru Zavičajne zbirke smještena je i zbirka koja sadrži staru i rijetku građu tiskanu do 1945. godine.
Građu Zavičajne zbirke moguće je pretraživati putem zasebnog Kataloga Zavičajne zbirke i Kataloga Knjižnice.

Pin It on Pinterest