Temeljem članka 16. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/21-01, URBROJ: 2186-022-21-05 od 08.01.2021. godine i KLASA: 406-01/21-01, URBROJ: 2186-022-22-06 od 24.01.2022. godine) – u daljnjem tekstu: Pravilnik, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof 11. listopada 2022. godine donijela je Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za postupak jednostavne nabave 3/22-JN: “Nabava vanjskih stručnjaka – izvoditelja radionica”.

U nastavku se nalaze Odluke i pripadajući prilozi.

Odluka o odabiru izvođač 1

Odluka o odabiru izvođač 2

Odluka o odabiru izvođač 3

Odluka o odabiru izvođač 4

Odluka o odabiru izvođač 5

Odluka o odabiru izvođač 6

Odluka o odabiru izvođač 7

Odluka o odabiru izvođač 8

Odluka o odabiru izvođač 9

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Upisnik o zaprimanju ponuda

 

Nove aktualnosti

Pin It on Pinterest

Share This