Sukladno čl. 7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/21-01, URBROJ: 2186-022-21-05, od 8. siječnja 2021.) i Izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/21-01, URBROJ: 2186-022-22-06 od 24. siječnja 2022.) te Odluke o početku postupka jednostavne nabave i imenovanju stručnog povjerenstva (KLASA: 406-01/22-06, URBROJ: 2186-022-22-226) za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava materijala za provedbu radionica, ovlašteni predstavnici Naručitelja Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof objavljuju:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za „Nabava materijala za provedbu radionica “.

Poziv za dostavu ponuda sadrži i dodatne podatke potrebne za izradu ponude. Ponuditelj treba proučiti sve upute, obrasce i ostale pojedinosti iz Poziva za dostavu ponuda. Ponuda mora biti izrađena prema zahtjevima i uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik I

Projektni zadatak

Troškovnik II

Troškovnik III

Nove aktualnosti

Pin It on Pinterest

Share This