Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof, dostupne na www.gknm.hr i www.citanjenakotacima.com. 

 

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. 

 

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti (mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost), očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • sadržaj i sastavni dijelovi korisničkog sučelja nisu u potpunosti prilagođeni korisnicima koji imaju poteškoće s vidom
  • sastavnim dijelovima korisničkog sučelja ne može se u potpunosti upravljati (povećavanje teksta omogućeno je isključivo zumiranjem putem Internet preglednika, ne može se mijenjati font ni boja teksta te ne postoji opcija za noćni ili dnevni zaslon)
  • područja koja se aktiviraju klikom ili pritiskom prsta mogu predstavljati problem za korisnike s motoričkim teškoćama
  • u tražilici nije omogućena pretraga bez stiskanja tipke Enter
  • dio poveznica na stranici može biti nerazumljiv jer nije jasno naznačeno da se radi o poveznici, nego se ona primjećuje prepoznavanjem boje
  • određene poveznice vode na dokumente koji se ne mogu prikazati u pregledniku, nego ih je potrebno prvo spremiti na računalo

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 1.rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof. 
Izjava je zadnji put preispitana 24. kolovoza 2023. godine. Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste službenika za informiranje Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof:

  • telefonom na broj 042 611-234
  • elektroničkom poštom na gknm@gknm.hr 
  • poštom na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof, Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

Pin It on Pinterest